19 marca 2019 Metoda

Metoda terapii psychodynamicznej – Częstochowa

O metodzie:

Koncepcja terapii psychodynamicznej oparta jest na założeniach teorii psychoanalitycznej, w której kluczową rolę odgrywa przyjęcie istnienia determinizmu psychicznego i nieświadomości. Determinizm zakłada, że nic co dzieje się w naszej psychice nie jest przypadkowe. Przyczyny uczuć, myśli, fantazji, snów tkwią w sferze nieświadomości i ujawniają się w naszym codziennym funkcjonowaniu. Często skłaniają nas do podejmowania wyborów, których nie potrafimy zrozumieć, bo bywają sprzeczne z tym, czego naprawdę pragniemy.

To nieświadome treści decydują o tym, że na przekór zdrowemu rozsądkowi, potrafimy tkwić w relacjach, które dawno powinny być zakończone. Czasem boimy się porażki równie silnie jak i sukcesu, nie dając sobie szans na jego odniesienie… I potrafimy budowć niesatysfakcjonujące związki, które z czasem wydają się być tworzone jak przez kalkę.

Dzięki terapii, pacjent ma możliwość uczynienia tego, co nieświadome – świadomym, aby ulżyć sobie w cierpieniu, potrafić zmienić swoje dotychczasowe funkcjonowanie albo po prostu, nadać mu nowy sens…